Potencjał NGO i instytucji w działaniach lokalnych [RAPORT]

Przedstawiamy raport z badań „Potencjału wrocławskiego sektora organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców i współpracy lokalnej”.

Badania przeprowadzono w październiku 2019 na zlecenie Stowarzyszenia Żółty Parasol.

Organizatorzy:

  • Koalicja na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy,
  • Departament Spraw Społecznych,
  • Realizatorzy Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018 – 2022.

Celem badania było pozyskanie informacji o potencjale organizacyjnym, kadrowym i merytorycznym wrocławskiego sektora organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających lub chcących działać na rzecz środowiska lokalnego.

W badaniu wzięły udział 82 osoby reprezentujące 82 różne podmioty, w tym: 54 organizacje pozarządowe, 26 instytucji kultury, w tym 12 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 1 spółka miejska i 1 podmiot zdefiniowany jako “wolontariat”.

PEŁNA INFORMACJA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 grudnia 2020

Skip to content