Polecenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r zmieniające polecenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.

www.duw.pl/pl/komunikaty

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r zmieniające polecenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior + oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w terminie od dnia 11 do 24 kwietnia 2020 r.

DOKUMENT PDF

Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 kwietnia 2020

Skip to content