Pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące głównych obszarów zagrożeń występujących w systemie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku na wybranych działaniach RPO WD

opracowanie: Marta Michałowska | Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

9 kwietnia przekazaliśmy pismo do Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące głównych obszarów zagrożeń występujących w systemie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku na wybranych działaniach RPO WD w związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Materiał powstał przy współpracy wielu projektodawców realizujących programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku, opracowany jest przez zespół ekspertów z dziedziny zarządzania funduszami unijnymi.

Sygnatariusze pisma:
Barbara Pokorny – Członkini Komitetu Monitorującego RPO WD
Katarzyna Kiek – Wiceprezeska Dolnośląskich Pracodawców
Mirosława Hamera – Sekretarz Zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Maria Mika – Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Marta Sys – Członkini Zarządu Fundacji „Merkury”
Arkadiusz Czocher – Członek Komitetu Monitorującego RPO WD
Marcin Kowalski – Członek Komitetu Monitorującego RPO WD
Artur Mazurkiewicz – Prezes Dolnośląskich Pracodawców
Grzegorz Kruszyński – Wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej

TREŚĆ PISMA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 kwietnia 2020

Skip to content