Organizacje pozarządowe apelują ws. podziału unijnych pieniędzy

, ,

autor: Maciej Wołodko
Dolnośląskie organizacje pozarządowe apelują o ponowne przeliczenie alokacji kwot środków unijnych dla poszczególnych województw. Ich apel opublikowała Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP).

Dolny Śląsk ma otrzymać z Regionalnego Funduszu Operacyjnego (RPO) na lata 2021-2027 kwotę 870 mln euro. To o 61% mniej niż w latach 2014-2020.

– Przy takiej alokacji środków mieszkańcy województwa dolnośląskiego otrzymają 3 razy mniej środków niż mieszkańcy Polski Wschodniej i 2,5 razy mniej niż mieszkańcy sąsiednich województw – opolskiego i lubuskiego – napisała w oświadczeniu Maria Lewandowska-Mika, prezeska DFOP.

Tymczasem ponad połowa mieszkańców regionu żyje na terenach o wskaźnikach rozwoju analogicznych do województw ze ściany wschodniej. Dodatkowo, Dolny Śląsk jako region o znacznym udziale turystyki w gospodarce, ponosi olbrzymie szkody w wyniku pandemii. Według wstępnych szacunków ruch turystyczny zmalał o 60-80 procent.

PEŁNA INFORMACJA

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 lutego 2021

Skip to content