Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej

, , , , , , ,

ORGANIZACJA: Stowarzyszenie Żółty Parasol

WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ: Wspieranie społeczności i wspólnot lokalnych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i pobudzanie aktywności społecznej w oparciu o podstawowe wartości jakimi są : dobro wspólne, solidarność społeczna, różnorodność i innowacyjność.

MIASTO: Wrocław

WSPARCIE:
– moderowanie lokalnej grupy FB Widzialna Ręka Wrocław_Grunwald_Ołbin;
– koordynacja pomocy sąsiedzkiej na terenie osiedla,
– wspieranie młodzieży w nauce zdalnej (organizacja korepetycji oraz wirtualnego wsparcia w nauce),
– prowadzenie dyżurów telefonicznych dla mieszkańców,
– wsparcie w dyżurach telefonicznych
– organizowanie wolontariatu osiedlowego,
– wsparcie telefoniczne dla młodzieży i seniorów,
– doradztwo seniorom w zakresie obsługi narzędzi i usług cyfrowych,
– szycie i dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców,
– koordynowanie pomocy dla mieszkańców osiedla w porozumieniu z innymi instytucjami i organizacjami,

– pomoc sąsiedzka, m.in. robienie zakupów, wyprowadzanie zwierząt, itp.

PRZESTRZEN I SPRZĘT:
– siedziba Stowarzyszenia Żółty Parasol: 80 m2, ul. Bolesława Prusa 37-39

– 5 laptopów
– 1 projektor
– stoły składane: 4 sztuki
– krzesła: około 40 sztuk składane
– 20 krzeseł nieskładanych
– tablice: 2 sztuki
– maszyna do szycia: 1 sztuka
– kuchenka elektryczna: 1 sztuka

TELEFON: 530239756

Umiejętności

Opublikowano w dniu

28 października 2020

Skip to content