Konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji”. Edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 lutego 2021 r.

Informacja: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022

To program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. To przede wszystkim długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo  na lata 2020-2022

Program realizowany jest formule konkursowej zgodnie z trybem przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Minister na wsparcie finansowe projektów realizowanych w ramach Programu – edycja 2020 dysponuje kwotą w wysokości 3 mln zł. Kwota na realizację Programu, o której mowa powyżej, może ulec zmianie. Szczegóły dotyczące aktualnych konkursów konkursów znajdują się na naszej stronie internetowej  – www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Informacja o konkursie, dokumentacja do pobrania – edycja 2021 

PEŁNA INFORMACJA
Umiejętności

Opublikowano w dniu

15 grudnia 2020

Skip to content