Komunikat Wydziału Partycypacji Społecznej dot. formalnej obsługi zleconych zadań publicznych

30.03.2020 | www.facebook.com/wroclawrozmawia

#konkursy #koronawirus
Uwaga #NGO! Zmiany w aneksowanych umowach. Wydział Partycypacji Społecznej uzgodnił z radcami prawnymi, że do oferty, która będzie aneksowana, organizacja opisując nowy sposób realizacji zadania powinna wpisać poniższe zdanie:

„Od dnia …. i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego…(dalej opis zadania)”

Zapis ten pozwoli aneksować umowy, w których prowadzenie zajęć zostało zamienione z trybu dotychczasowego (zajęcia tradycyjne) na tryb zdalny (elektroniczny), gdy konkurs tego nie wykluczał. Każda organizacja pozarządowa zmienia ofertę w takim zakresie, w jakim to możliwe i konieczne, ale ww. zapis jest niezbędny, by aneks był możliwy do zawarcia.

Więcej ważnych informacji dla wrocławskich NGO, ofertę bezpłatnych szkoleń czy najmu lokalu za 1 zł – to wszystko znajdziecie znajdziecie na stronach #WrocławRozmawia – www.wroclaw.pl/rozmawia

Jak się z nami skontaktować? – https://bit.ly/35ddcZA

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 kwietnia 2020

Skip to content