Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii covid-19

,

8 kwietnia 2020 | Autor: Tomasz Schimanek | www.dzialajlokalnie.pl

Informator zawiera zestawienie ułatwień na czas epidemii, z których mogą obecnie skorzystać organizacje pozarządowe. Proponowane przez rząd i samorządy rozwiązania mają charakter uznaniowy, dlatego organizacje wiedząc dzięki Informatorowi, jakie są możliwości, powinny przekonywać decydentów o potrzebie ich zastosowania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 kwietnia 2020

Skip to content