Idzie zima. Pomagamy osobom bezdomnym

,

autor: Maciej Wołodko | www.wroclaw.pl

Streetbus, darmowe posiłki dla potrzebujących czy ogrzewalnie to niejedyne inicjatywy, które realizują wrocławskie NGO we współpracy z miastem. Przedstawiamy kolejne przykłady aktywności. Caritas apeluje o pomoc rzeczową w postaci m.in. ciepłych ubrań. O wsparcie proszą także noclegownie prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

CZYTAJ CAŁOŚĆ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 listopada 2020

Skip to content