Fundacja Hasco-Lek

, ,

ORGANIZACJA: Fundacja Hasco-Lek 

WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ:  Na co dzień Fundacja Hasco-Lek realizuje projekty, które niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym. Udziela finansowego i rzeczowego wsparcia dzieciom i młodzieży oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomaga również pokonywać bariery poprzez włączanie się w inicjatywy na rzecz integracji środowisk, wspiera ochronę zdrowia oraz uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju edukacji oraz młodych talentów.

Fundacja wraz z PPF Hasco-Lek S.A. realizuje inicjatywę pod hasłem: „Pomaganie mamy w DNA”, która ma na celu pomoc placówkom ochrony zdrowia, instytucjom oraz innym jednostkom w walce z pandemią koronawirusa. Przekazujemy darowizny rzeczowe w postaci produktów przeznaczonych do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

MIASTO: Wrocław

WSPARCIE: Przekazywanie darowizny rzeczowej w postaci produktów i środków biobójczych do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.
Fundacja udziela wsparcia w postaci darowizn rzeczowych, finansowych zgodnie z celami Fundacji w oparciu o umowę darowizny.

TELEFON: 516422453
MAIL: fundacja@hasco-lek.pl

www.fundacjahasco-lek.pl

Umiejętności

Opublikowano w dniu

20 listopada 2020

Skip to content