Czas na sprawozdania!

,

NGO, które realizowały zadania publiczne zlecane przez Gminę Wrocław w roku 2020 zapraszamy do składania sprawozdań. Informujemy jak to zrobić w Wydziale Partycypacji Społecznej.

Jak złożyć dokumenty?

Sprawozdania należy składać:

  • w sekretariacie Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, I piętro, pokój 120 (sekretariat)

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Uwaga! W dniach 29.01.2021 od godziny 9.00 do godz. 15.45 oraz 1.02 2021 od godz. 8.30 do godz. 15.45 sprawozdania  przyjmowane będą przy specjalnym stanowisku Wydziału Partycypacji Społecznej w holu przy ul. Bogusławskiego 8-10 (szklany łącznik). 

PEŁNA INFORMACJA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

29 stycznia 2021

Skip to content