Badanie ankietowe wybranych typów spółdzielni

autor: Wydział Partycypacji Społecznej | www.wroclaw.pl/rozmawia

Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych, którego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej.

CZYTAJ CAŁOŚĆ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

25 maja 2020

Skip to content