Art. 15zze tzw. tarczy antykryzysowej- dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

opracowanie: Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Najważniejszy instrument wsparcia dla organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisu art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Tłumaczymy kto może skorzystać z tego wsparcia.

1. Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych/lub kolejnych 60 dni przypadających po 01.01.2020 r.
2. Dofinansowanie dotyczy zarówno pracowników na umowach o pracę, o dzieło, jak i zleceniach.
3. To organizacja wnioskująca decyduje, które wynagrodzenia chce dofinansować. A więc nie musi to dotyczyć wszystkich stanowisk, bo niektóre być może w całości ma dofinansowane z zadań publicznych lub innych źródeł.
4. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.
5. Podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. Czyli, jeżeli korzystamy z 3 miesięcy dofinansowania to musimy utrzymać zatrudnienie łącznie przez 6 miesięcy od objęcia dofinansowaniem.
6. We Wrocławiu, wniosek składa się w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. O tym naborze informacja pojawi się na www.wroclaw.praca.gov.pl

Dofinansowanie może wynieść:
a) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;
b) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;
c) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
Organizacje wrocławskie składają wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu poprzez portal praca.gov.pl, po ogłoszeniu naboru.

Szczegóły znajdują się na (umowa, regulamin wsparcia): www.wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Przydatne linki:
• www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2
• www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 kwietnia 2020

Skip to content