Aktualne zestawienie działań realizowanych na poziomie Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych | mailing – Informacja Sekretariatu KM RPO WD – Działania UE wobec pandemii COVID-19 | 07.04.2020

Aktualne zestawienie działań realizowanych na poziomie Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19.

KORONAWIRUS – DZIAŁANIA UE | PDF

Natomiast na stronie internetowej Programu zamieszczane są informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na rzecz beneficjentów w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 kwietnia 2020

Skip to content