Ważne informacje dla wrocławskich NGO [AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA]

źródło: Wydział Partycypacji Społecznej | www.wroclaw.pl/rozmawia

Komunikat Wydziału Partycypacji Społecznej dot. formalnej obsługi zleconych zadań publicznych.

Jako Wydział Partycypacji Społecznej jesteśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych – mejlowo i telefonicznie – i na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania oraz rozstrzygać wątpliwości. Prosimy jednak w tym czasie o wyrozumiałość i cierpliwość. Możemy zapewnić, że będziemy wspólnie z Wami szukać najlepszej drogi i rozwiązania kluczowych kwestii w umowach dotacyjnych związanych z harmonogramami, kosztorysami oraz rezultatami do osiągnięcia.

Wszystkie wysłane do Wydziału e-listy dotyczące zmian do już zawartych umów są na bieżąco przekazywane do jednostek merytorycznych. Każdy przypadek dotyczący zleconego zadania publicznego, rozpatrywany jest indywidualnie. Zróżnicowanie zadań powoduje, że w każdym z przypadków analizować będziemy dokumenty: ogłoszenie konkursowe, ofertę i umowę. Dopiero po ich przeglądzie możemy odpowiadać na pytania szczegółowe dot. konkretnych przypadków. Po obustronnej akceptacji zmian umowy będą aneksowane. Mamy pewność, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie na każdą sytuację.

CZYTAJ DALEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 kwietnia 2020

Skip to content