PROBLEMY SPOŁECZNE W PRZESTRZENI MIASTA – Raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych

Opracowanie jest raportem prezentującym wyniki badań socjologicznych przewidzianych projektem „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.

Badania zrealizowane zostały w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku na reprezentatywnej, losowej próbie 5000 mieszkańców Wrocławia w wieku od 15 do 64 lat.

Publikacja: 03.2010

POBIERZ PDF

Skip to content