Polityka młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki, tom 1

Polityka młodzieżowa leży w interesie zarówno poszczególnych państw, jak i całej Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią europejskiej strategii na rzecz młodzieży, aby zapewnić młodym ludziom jak najlepsze warunki kształcenia oraz ułatwić start na rynku pracy, potrzebne są odpowiednie działania legislacyjne, które powinny być oparte na dowodach i wynikach badań.

Chcąc dostarczyć osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki młodzieżowej rzetelnych i aktualnych informacji, Komisja Europejska utworzyła Youth Wiki – internetową encyklopedię, której celem jest przedstawienie obecnego stanu polityki młodzieżowej w Europie i najważniejszych reform mających wpływ na życie młodych ludzi. Jej głównymi odbiorcami są decydenci odpowiedzialni za kształtowanie polityki, a także środowisko akademickie, organizacje pozarządowe czy rady młodzieży.

Publikacja: 12.2019

POBIERZ PDF

Skip to content