Podsumowanie badań kwestionariuszowych dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z miastem Wrocław.

Badania miały charakter diagnozy socjologicznej, a ich celem było rozpoznanie i opisanie modelu współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim, jego poszczególnymi jednostkami i departamentami. Sporządzenie diagnozy ma na celu wsparcie tworzenia założeń długofalowej strategii współpracy NGO – UM oraz określenie działań priorytetowych w kontekście Strategii, sformułowanych jako program współpracy ww. grup.

Publikacja: 01.2017

POBIERZ PDF

Skip to content