Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku – raport z badań

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim od roku 2007 przeprowadza badania diagnostyczne dotyczące kondycji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku. Niniejszy raport zawiera dane z roku 2008.

W badaniu wzięło udział 1778 organizacji działających na terenie województwa dolnośląskiego. Badaniem objęto organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska także ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe.

Publikacja: 12.2008

POBIERZ PDF

Skip to content