NIK o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport o aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy. Na koniec 2020 r. we wszystkich urzędach pracy na terenie kraju zarejestrowanych było niemal 56 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W okresie objętym kontrolą NIK ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.

PODSUMOWANIE RAPORTU

RAPORT W PLIKU PDF

Skip to content