Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

Raport z badania pt.: „Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych”.

Główne cele badania, to dostarczenie przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym wzorców oraz wskazówek w zakresie:
– przygotowania,
– wdrożenia,
– zarządzania,
i doskonalenia sytemu pracy zdalnej.

Badanie zostało oparte o analizę dokumentów zastanych oraz ponad 60 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami różnych podmiotów i instytucji.

RAPORT

Skip to content