Monitoring zmian w zakresie usług społecznych

Monitoring został przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.
Omawia istotne zmiany prawne i prezentuje ważne dokumenty i działania z obszaru polskiej i unijnej polityki społecznej odnoszącej się do usług społecznych opublikowane w okresie wrzesień-październik 2021 r.

Niniejszy raport jest pierwszym raportem powstałym w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego przez WRZOS z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.wrzos.org.pl/sektoruslug-spolecznych

RAPORT W PLIKU PDF

Skip to content