Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych: listopad-grudzień 2021

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych przygotowała kolejny raport z monitoringu polityk publicznych dotyczących usług społecznych związanych z procesem deinstytucjonalizacji. Omawia on istotne zmiany prawne i prezentuje ważne dokumenty i działania z obszaru polskiej polityki społecznej odnoszącej się do usług społecznych opublikowane w okresie listopad-grudzień 2021 r.

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Raport w pliku PDF

Skip to content