Mikrogranty – 2018-2019 – broszura podsumowująca

Mikrogranty to prowadzony przez Strefę Kultury Wrocław i Fundację Umbrella ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych.
Dzięki niemu mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania z zakresu animacji, aktywizacji społecznej,
rekreacji i edukacji, związane z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwoju umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych działań z sąsiadami i sąsiadkami, a także zachęcenie do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów na tematy ważne dla lokalnych społeczności.

Istotne jest też wykorzystywanie często nieodkrytego potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji projektów aktywizujących i więziotwórczych, dlatego działania skupiają się na aktywizacji miejsc położonych poza obszarem Starego Miasta.

POBIERZ PDF

Skip to content