Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia

Projekt stanowi dopełnienie realizowanych już Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2018-2030 oraz Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022.

To dokument opisujący współpracę miasta Wrocławia z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej.

Cel programu wpisuje się Strategię Wrocław 2030, w ramach której Priorytet 3 odnosi się do potrzeby wzmacniania pozycji lokalnych przedsiębiorstw, a także zacieśnienia trójsektorowej współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego na rzecz realizacji zadań publicznych.

Publikacja: 10.2018

POBIERZ PDF

Skip to content