KRAJOWY RAPORT BADAWCZY – Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji

Standaryzacja usług pomocy i integracji społecznej czy modelowanie kluczowych organizacji publicznych odpowiedzialnych za realizację tych usług w jednostkach samorządu terytorialnego to zadania, których znaczenie trudno przecenić. Są one istotne ze względu na dostępność i jakość usług pomocowych, jak i racjonalizację wydatków publicznych na system pomocy społecznej.

Raport powstał w ramach projektu systemowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej (zadanie 2: Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej oraz funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja: 12.2011

POBIERZ PDF

Skip to content