KONGRESY
WROCŁAWSKICH
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Coroczne wrocławskie spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora, aktywnych mieszkańców oraz przedstawicieli władz Wrocławia i jedyne w Polsce tak duże forum NGO.

Każdy Kongres, to okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów osób z różnych środowisk (przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, społeczników, a także tych, którzy chcą poznać wrocławskie organizacje pozarządowe) oraz nawiązywania przez nich współpracy wewnątrz- i międzysektorowej z Gminą Wrocław.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Strona Kongresów na FB: www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych

3. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

28 maja 2019 roku we Wrocławiu 
przestrzeń przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu: Centrum Sektor 3, Skatepark, PPM Zajezdnia

Motywem przewodnim 3. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych było 30-lecie obrad Okrągłego Stołu i Ustawy o stowarzyszeniach. Gośćmi specjalnymi byli: Ewa Kulik-Bielińska (Dyrektor Fundacji Batorego), Henryk Wujec oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Uczestniczący w wydarzeniu rozmawiali o procesie wdrażania „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, a także o ważnych dla miasta rozwiązaniach realizowanych i rekomendowanych przez NGO.

Organizatorzy przygotowali specjalną część dyskusyjną:
„WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ”, prowadzoną metodą Open Space Technology. Ponad 200 osób wzięło udział w 16 grupach tematycznych i rozmawiali, między innymi o:
– współpracy pomiędzy III sektorem a biznesem,
– działalności i rozwoju stowarzyszeń oraz fundacji,
– standaryzacji,
– funkcjonowaniu Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– wypaleniu zawodowym oraz problemie tzw. „krótkiej ławki” w organizacjach,
– angażowania nowych pokoleń w działalność społeczną,
– problemów i potrzeb mniejszości narodowych,
– ekologii miasta.

Popołudniową, mniej oficjalną częścią wydarzenia, były 4. Otwarte Mistrzostwa Wrocławskich Organizacji Pozarządowych w Grillowaniu. W zmaganiach o Przechodni Puchar Prezesa Stowarzyszenia Tratwa wzięło udział 8 drużyn. Przekupna Komisja Smakoszy wyłoniła zwycięzcę – Fundację IntegrArte.

W 3. Kongresie udział wzięło prawie 500 osób i niemal 200 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie „Tratwa”, Fundacja „Eudajmonia”. Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocławwww.wroclaw.pl

2. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

6 czerwca 2018 roku we Wrocławiu
przestrzenie:
– ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3, Skatepark, PPM Zajezdnia,
– ul. Tramwajowej: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych | Czasoprzestrzeń.

2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych był międzysektorowym spotkaniem dla tych, którzy potrzebowali usłyszeć siebie nawzajem, aby porozmawiać o efektach swoich działań i wpływie na poprawianie jakości życia we Wrocławiu. Na wydarzenie ponownie zaproszono przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich oraz osoby reprezentujące biznes i administrację publiczną.

W programie znalazły się, m.in.:
– śniadanie pozarządowe „Smacznie na dzień dobry”,
– siedem spotkań branżowych opracowanych w różnych obszarach tematycznych,
– plenarne spotkanie wrocławskich NGO z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
– after party i 3. Otwarte Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych w Grillowaniu.
W Kongresie udział wzięło ponad 400 osób i ponad 160 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Tratwa, Fundacja Eudajmonia. Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocławwww.wroclaw.pl

FILMY PROMUJĄCE II KONGRES:

Dlaczego warto przyjść na 2 Kongres Wrocławskich NGO:

Dlaczego warto przyjść na 2 Kongres Wrocławskich NGO (wersja dla osób niesłyszących):

Sonda „Z czym kojarzy ci się III Sektor” przeprowadzona wśród studentów WNS UWr: www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych/videos/181018776075456/

STRONA FB WYDARZENIA: www.facebook.com/events/603646893337753

RELACJA: www.wroclaw.pl/rozmawia/ii-wroclawski-kongres-organizacji-pozarzadowych

DO POBRANIA:

1. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

9 czerwca 2017 roku we Wrocławiu
przestrzeń przy ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3, Skatepark i PPM Zajezdnia

Tematem przewodnim był rozwój dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Wrocławia oraz konsolidacja środowiska III sektora. Zagadnienia, które poruszone zostały w rozmowach na 1. Kongresie, to, m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja, wychowanie, sport, rekreacja, turystyka oraz ekologia. Podczas wydarzenia odbyła się również inauguracja wyborów przedstawicieli NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

1. Wrocławski Kongres stanowił ważny element do opracowania wieloletniej strategii współpracy Organizacji Pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia. W wydarzeniu udział wzięło ponad 200 osób i ok. 100 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.
Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

Skip to content