Kondycja życiowa wrocławskich seniorów. Raport z badań.

Raport z badań przeprowadzonych w latach 2006/2007 wśród mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 60+, stanowiący wynik pracy członków Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów. Opracowanie jest uzupełnieniem dążeń Samorządu Województwa Dolnośląskiego do budowania spójnego systemu wsparcie osób w podeszłym wieku, poprawy opieki zdrowotnej i podejmowania działań w celu aktywizacji ludzi starszych i samotnych.

Publikacja: 12.2007

POBIERZ PDF

Skip to content