Kodeks postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych w organizacjach społecznych

Kodeks dobrych praktyk adresowany jest do krajowych organizacji społecznych działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności należą do nich: fundacje, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe, organizacje z obszarów wiejskich i małych miejscowości, organizacje
eksperckie typu think-tank, organizacje seniorów, organizacje osób niepełnosprawnych oraz organizacje mniejszości narodowych i etnicznych.

Celem kodeksu jest stworzenie spójnych wytycznych pomocnych we wdrożeniu w każdej organizacji pozarządowej podstawowych zasad ochrony danych osobowych, m.in. zasady rozliczalności, zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również spełnienia obowiązku informacyjnego wobec poszczególnych osób, których dane osobowe organizacja pozarządowa przetwarza jako ich administrator lub podmiot przetwarzający.

Kodeks zawiera projekty klauzul informacyjnych dostosowanych do poszczególnych procesów przetwarzania najczęściej występujących w organizacjach. Określa również procedury zbierania danych osobowych. W kodeksie zaproponowano środki zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych i wiele innych.

KODEKS – PLIK PDF

Skip to content