Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji? [Raport z konsultacji]

GPR, czyli Gminny Program Rewitalizacji, to dokument strategiczny. Pozwala planować i prowadzić proces rewitalizacji. Opisuje, jakie działania należy podjąć, by w perspektywie kilkunastu lat rozwiązać zdiagnozowane problemy lub przynajmniej zmniejszyć ich natężenie.

Konsultacje dotyczyły działań, które mogą zostać zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji. Działania te (w obszarze społecznym, dotyczące zieleni i środowiska oraz infrastruktury) będą stanowić odpowiedź na problemy opisane w diagnozie obszaru zdegradowanego.

RAPORT | PDF
Załączniki do raportu z konsultacji społecznych | PDF

Skip to content