Jak zgłaszać przemoc wobec dzieci? Poradnik dla świadków przemocy.

JAK ZGŁASZAĆ PRZEMOC WOBEC DZIECI?

Jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka?
Podejrzewasz, że taka przemoc ma miejsce.

Pobierz naszą ulotkę Fundacji Go’n’Act i dowiedz się, jak skutecznie pomóc dziecku będącemu ofiarą przemocy.

ULOTKA

Skip to content