Jak zagospodarować podwórko przy pl. św. Macieja? [Raport z konsultacji]

Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek na temat sposobu zagospodarowania wnętrza podwórzowego w kwartale placu Św. Macieja i ulic: Henryka Probusa, Henryka Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej (część północna, u zbiegu ulicy Henryka Pobożnego i placu Św. Macieja).

RAPORT W PLIKU PDF
ZAŁACZNIK DO RAPORTU (PDF)

Skip to content