Jak włączać edukację globalną do codziennej pracy szkoły? Propozycje zagadnień do zrealizowania na lekcjach przedmiotowych.

 

Publikacja stanowi zestaw zagadnień z obszaru edukacji globalnej, które proponujemy włączyć do pracy na lekcjach przedmiotowych. Ich tematyka koncentruje się na szczególnie ważnych we współczesnych czasach zagadnieniach – prawach człowieka, nierównościach społecznych i zrównoważonym rozwoju.

Zagadnienia zawierają odwołania do podstawy programowej. W publikacji znalazły się zagadnienia wchodzące w zakres 10 przedmiotów realizowanych w klasach IV-VIII: języka polskiego, historii, WOS, języka obcego nowożytnego, geografii, przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Do każdego zagadnienia przyporządkowana jest rekomendowana metoda lub forma jego realizacji.

PUBLIKACJA W PLIKU PDF 

Skip to content