Jak urządzić teren TBS-u przy Głubczyckiej? [Raport z konsultacji]

Zapoznaj się z raportem konsultacji społecznych dotyczącym koncepcji architektonicznej i urbanistycznej dla terenu planowanej inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej TBS Wrocław przy ulicach: Głubczyckiej i Opolskiej we Wrocławiu.

Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek na temat urządzenia terenu planowanej inwestycji wzdłuż budynku przy ul. Opolskiej 23/23a/23b  we Wrocławiu. Ich uczestnicy i uczestniczki wyrazili swoje zdanie podczas spotkania konsultacyjnego, spotkania w mobilnym punkcie konsultacyjnym oraz za pomocą e-formularza opinii. Odbyły się także warsztaty z młodymi mieszkańcami i mieszkankami osiedla Księże Małe.

RAPORT – PLIK PDF
ZAŁACZNIK DO RAPORTU – PDF

Skip to content