Informator dla osób z niepełnosprawnością

Informator powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zebrane są w nim informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnością. Opisane zostały, m.in. zasady przyznawania
rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnienia pracownicze.

PLIK PDF DO POBRANIA

Skip to content