Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014–2015 | Raport z badań 2016

Raport stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”.

Podstawowymi kryteriami prowadzonej ewaluacji była adekwatność, skuteczności oraz użyteczności samego Programu Współpracy i przyjętych w nim rozwiązań, a w szczególności: priorytetowych zadań publicznych oraz form współpracy między sektorem pozarządowym a samorządem wojewódzkim.

Publikacja: 12.2016

POBIERZ PDF

Skip to content