Ewaluacja ESK Wrocław 2016 – Archipelagi kultury. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 w doświadczeniu społecznym. Raport z badań jakościowych.

Jednym z głównych przedsięwzięć badawczych przeprowadzonych w ramach programu ewaluacji projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 były badania jakościowe zrealizowane z mieszkańcami Wrocławia w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Badania te skupiały się na społecznym kontekście funkcjonowania kultury w mieście i miały na celu jego pogłębione zdiagnozowanie. Szczególny nacisk położony został na doświadczanie kultury oraz ESK we Wrocławiu.

Publikacja: 12.2017

POBIERZ PDF

Skip to content