Erasmus bez barier. Mobilności zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami

 

Program Erasmus+ na lata 2021–2027 daje młodzieży o mniejszych szansach możliwość nie tylko zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego, ale także rozwinięcia kompetencji miękkich i kluczowych.

Mniejsze szanse wynikają z rozmaitych przeszkód – ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych, środowiskowych bądź zdrowotnych – utrudniających młodym ludziom dostęp do możliwości rozwoju w ramach programu.

W nowej edycji Erasmusa+ położono większy nacisk na udział uczniów z dysfunkcjami w stażach zawodowych, a włączenie osób ze specjalnymi potrzebami jest jednym z priorytetów tej inicjatywy.
Niniejszy poradnik został opracowany na podstawie doświadczeń beneficjentów realizujących projekty mobilności zawodowych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie Erasmus+. W organizowanych przez nich stażach zagranicznych brały udział grupy mieszane (osoby z niepełnosprawnościami i pełnosprawne) lub złożone wyłącznie z uczniów ze specjalnymi potrzebami. Publikacja uwzględnia zatem szerokie spektrum doświadczeń, które mogą zostać wykorzystane przez osoby realizujące lub planujące realizację mobilności zagranicznych.

PORADNIK – PLIK PDF

Skip to content