Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych.

Badania Klon/Jawor to szczegółowo omawiane zmiany i bariery w prowadzeniu działań rzeczniczych w Polsce. Choć ustalenia płynące z przeprowadzonych badań są mało optymistyczne,ale  zrozumienie powodów, dla których rzecznictwo organizacji pozarządowych zmniejsza się, pozwoli wzmocnić tę ważną funkcję organizacji społecznych.

Raport „Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych” zawiera:

  • Pogłębienie przyczyn spadku rzecznictwa wśród NGO w Polsce;
  • Omówienie 10 kategorii czynników, które ograniczają rzecznictwo NGO;
  • Typologię organizacji rzeczniczych;
  • Wprowadzenie koncepcyjne i komentarze eksperckie dr hab. Galii Chimiak, prof. IFiS PAN prezentujące kontekst globalnych procesów społecznych;
  • Cytaty z przeprowadzonych 25 wywiadów badawczych.

PLIK PDF DO POBRANIA

Skip to content