Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku

Publikacja stanowi podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Opisane w publikacji projekty dotyczą inicjatyw podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej (Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich), integracji społecznej (Priorytet VII – Promocja integracji społecznej) oraz rozwoju kwalifi kacji osób pracujących (Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki).

Publikacja: 12.2010

POBIERZ PDF

Skip to content