Biała Księga – Wyzwania systemowego wsparcia uchodźców na poziomie lokalnym i krajowym Wrocław, 8-9 maja 2022 r.

Ponad 120 ekspertów, samorządowców, działaczy NGO, związkowców, przedstawicieli nauki, świata biznesu i nauki przez dwa dni pracowało nad „białą księgą” rekomendacji zmian prawnych w związku z przybyciem do Polski ponad 3 milionów uchodźców z Ukrainy. 8 i 9 maja we Wrocławiu odbył się Samorządowy Okrągły Stół w tej sprawie.

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – największej polskiej organizacji zrzeszającej ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

Biała Księga – plik PDF

Skip to content