Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska. Raport podsumowujący.

Celem głównym badania empirycznego pt. „Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska” jest diagnoza sytuacji tego typu organizacji na terenie województwa dolnośląskiego. Sytuacja ta oznacza formy i sposoby funkcjonowania w ramach zadań statutowych oraz wszelkie relacje z otoczeniem zewnętrznym w postaci środowiska społecznego i innych podmiotów.

Zasadnicze badania terenowe realizowane były w okresie 1.09.2010-31.01.2011 r., natomiast badania uzupełniające zostały przeprowadzone na przełomie października i listopada 2011 roku. W badaniach wzięło udział 350 organizacji.

Publikacja: 12.2011

POBIERZ PDF

Skip to content