Podsumowanie Projektu „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu – pilotaż”

Projekt „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych we Wrocławiu – pilotaż̇.” był realizowany od lipca do grudnia 2019 roku przez Dolnośląską̨ Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Projekt ten stanowił swoistą kontynuację realizowanego we wcześniejszych latach (2012–2014) we Wrocławiu projektu „Standaryzacja Działalności Wrocławskiego Sektora Pozarządowego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Dolnośląską̨ Federacją Organizacji Pozarządowych.

ARTYKUŁ – PDF

Skip to content