19 listopada 2021 roku – zapraszamy na wystawę Kampanii To Ja!

 

💡💡 Włączcie się w kampanię społeczną „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” 💡💡

 

📢  Na ulicy Świdnickiej od dziś możecie obejrzeć wystawę podsumowującą naszą kampanię społeczną! (📸 dziękujemy za zdjęcia Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP)

📢 Pomysł kampanii jest efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej oraz usług. Grupa branżowa powstała w listopadzie 2018r, tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i grono ekspertów z obszaru szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności.

💡 Pełne informacje o kampanii znajdują się na Portalu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych www.wro-ngo.pl, który prowadzi Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 💡

 

👉  Kampania jest współfinansowana jest ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu www.mops.wroclaw.pl i zlecone przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl Wroclaw [Wroclove]

💡 Organizacje i instytucje tworzące wrocławską Grupę Branżową do spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności:
Fundacja Estyma
Fundacja To The Future
Fundacja Znacznie Więcej | Stara Piekarnia
Biuro „Wrocław bez barier”
Społeczny Doradca Prezydenta miasta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami | Michał Piechel
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej | Dolnośląska Ekonomia Społeczna
Społeczna Wrocławska Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
Terenowy Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich
Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami | Paweł Parus
Koordynatorka Dostępności w Urzędzie Miasta Wrocław
Uczestnikami spotkań grupy są również przedstawiciele:
Oficer pieszy z Biura Zrównoważonej Mobilności
Skip to content