02.04.2020 - Ważne informacje dla wrocławskich NGO [AKTUALIZACJA 2 KWIETNIA]

30.03.2020, aktualizacja: 02.04.2020 21:34, autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Komunikat Wydziału Partycypacji Społecznej dot. formalnej obsługi zleconych zadań publicznych.

Jako Wydział Partycypacji Społecznej jesteśmy do dyspozycji organizacji pozarządowych – mejlowo i telefonicznie – i na bieżąco staramy się odpowiadać na pytania oraz rozstrzygać wątpliwości. Prosimy jednak w tym czasie o wyrozumiałość i cierpliwość. Możemy zapewnić, że będziemy wspólnie z Wami szukać najlepszej drogi i rozwiązania kluczowych kwestii w umowach dotacyjnych związanych z harmonogramami, kosztorysami oraz rezultatami do osiągnięcia.

Wszystkie wysłane do Wydziału e-listy dotyczące zmian do już zawartych umów są na bieżąco przekazywane do jednostek merytorycznych. Każdy przypadek dotyczący zleconego zadania publicznego, rozpatrywany jest indywidualnie. Zróżnicowanie zadań powoduje, że w każdym z przypadków analizować będziemy dokumenty: ogłoszenie konkursowe, ofertę i umowę. Dopiero po ich przeglądzie możemy odpowiadać na pytania szczegółowe dot. konkretnych przypadków. Po obustronnej akceptacji zmian umowy będą aneksowane. Mamy pewność, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie na każdą sytuację.

CZYTAJ DALEJ!

02.04.2020 - Korzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej
autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Zapoznaj się w jaki sposób można uzyskać bezpłatne porady prawne i obywatelskie.
Potrzebujesz pomocy radcy prawnego lub adwokata? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji? Potrzebujesz na przykład porady w zakresie:

 • rozłożenia długu na raty;
 • spłaty pożyczek „chwilówek”;
 • kłopotów mieszkaniowych;
 • grożącej eksmisji;
 • problemów z pracodawcą;
 • egzekucji alimentów;
 • odziedziczonego długu;
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • informacji o urzędzie, który udzieli pomocy w twojej sprawie;
 • interpretacji przepisów związanych z epidemią koronowirusa,
 • innych problemów związanych ze sprawami życia codziennego?
  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

CZYTAJ DALEJ!

31.03.2020 - Akcja „Tech To The Rescue” dla NGO

31.03.2020, autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Branża IT z pomocą dla organizacji pozarządowych.

Z inicjatywy wrocławskiej firmy Divante funkcjonującej w obszarze IT powstała internetowa platforma TechToTheRescue której celem jest bezpłatne wsparcie sektora NGO przez firmy z branży IT w czasie epidemii Covid-19.

Za pośrednictwem platformy TechToTheRescue organizacje pozarządowe mogą zgłaszać zapotrzebowanie na wsparcie w szeroko rozumianym obszarze IT (strony internetowe/aplikacje/usługi informatyczne), z drugiej strony firmy IT deklarują na niej swoje konkretne możliwości udzielenia wsparcia (zakres wsparcia / wymiar godzinowy itd)

Do akcji „Tech To The Rescue” zgłosiły się już 148 przedsiębiorstwa z branży IT!

CZYTAJ DALEJ!

31.03.2020 - NGO - wszystkie ręce na pokład!

31.03.2020, autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Walka z koronawirusem. Pomoc dla mieszkańców.

Potrzebna informacja czy i jak możecie pomoc w nasilającym się kryzysie. Wypełnijcie ankietę przygotowaną przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Organizacje społeczne chcemy wspomóc mieszkanki i mieszkańców Wrocławia w trudnych czasach epidemii.

CZYTAJ DALEJ!

17.03.2020 - Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego w obliczu koronawirusa [KOMUNIKAT]

17.03.2020, autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Ważny apel do przedstawicielek i przedstawicieli wrocławskich NGO.

W obliczu trudnej sytuacji z jaką mierzymy się dzień po dniu, związanej z pandemią Covid-19 i w odpowiedzi na Wasze liczne sygnały, jako Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego przygotowujemy rekomendacje dla strony rządowej i samorządowej. Chcemy w ten sposób wesprzeć przygotowywane m.in. przez Narodowy Instytut Wolności i Urząd Miejski Wrocławia, działania minimalizujące skutki obecnej sytuacji, zabezpieczające działalność organizacji pozarządowych, a przede wszystkim opracowanie i zebranie rzetelnych informacji dotyczących problemów z jakimi mierzą się w tej chwili wrocławskie organizacje pozarządowe.

CZYTAJ DALEJ!

16.03.2020 - Wydział Partycypacji Społecznej a koronawirus [KOMUNIKAT]

16.03.2020, autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Sprawdź jak pracujemy od 16 marca!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce od 16 marca 2020 r. wydział pracuje w wyjątkowym trybie. Ograniczony jest kontakt bezpośredni z pracownikami. Sekretariat oraz pokoje zajmowane przez wydział są dostępne tylko dla pracowników.
Możliwy kontakt:
telefoniczny z sekretariatem: 71 777 86 68;
pocztą elektroniczną: wss@um.wroc.pl.

Oryginały dokumentów prosimy składać:
pocztą tradycyjną: 50–032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4;
platformą e-PUAP;
osobiście tylko w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.

Organizacje pozarządowe
Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w zleconych zadaniach publicznych. Wybrane planowane lub ogłoszone konkursy zostaną odroczone.Kontakt: wss@um.wroc.pl

CZYTAJ DALEJ!

11.03.2020 - Organizacje pozarządowe a koronawirus [KOMUNIKAT]

11.03.2020, autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Informacja dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz decyzją o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich placówek oświatowych, żłobków, miejskich instytucji kultury i obiektów sportowych, Wydział Partycypacji Społecznej rekomenduje:

zawieszenie wszystkich wydarzeń z większą liczbą uczestników, w tym realizowanych w ramach zawartych z Gminą Wrocław umów dotacyjnych, na minimum 2 tygodnie lub do odwołania;

CZYTAJ DALEJ!

Skip to content