STRATEGIA
ROZWOJU
WSPÓŁPRACY
MIASTA WROCŁAWIA
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
NA LATA 2018-2022

Mirosława Hamera, Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Maria Lewandowska-Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 
Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia,

zapraszają na kolejne spotkanie wrocławskich organizacji pozarządowych przy dobrej kawie z pysznym ciastem i Mikołajem!

W październiku 2021 roku rozpoczęliśmy cykl nieformalnych spotkań organizacji pozarządowych i przedstawicieli Gminy Wrocław. Chcemy bliżej się poznać, wymienić informacjami i opowiedzieć o potrzebach.

Podczas spotkania, które odbędzie się 6 grudnia 2021 roku, porozmawiamy o „Sprawozdawczości z realizacji zadań publicznych. Najczęściej popełniane błędy przez NGO” .

Wydarzenie będzie również okazją do zapoznania się ze strukturami dialogu funkcjonującymi w naszym mieście:

  • Grup Dialogu Społecznego
  • Grup Branżowych
  • Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy na godzinę 18.00 do Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65 we Wrocławiu).

Podczas spotkania odbędą się Pozarządowe Mikołajki. Współorganizatorem wydarzenia jest tym razem Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Zachęcamy uczestników i uczestniczki spotkania do przyniesienia:

  • zapakowanego prezentu o wartości ok. 50,00 zł
  • ciasta lub innych smakołyków na wspólny stół.
    Prezentami obdarujemy się tradycyjnie nawzajem przy udziale nietradycyjnego Świetnego Mikołaja 🙂

Zapraszamy!

Więcej informacji o działaniach pozarządowych oraz Strategii Współpracy Gminy Wrocław z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018-2022 znajdziecie na:
stronie: www.wro-ngo.pl
profilu FB WRDPP: www.facebook.com/WRDPP.WRO
profilu FB KWOP: www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
grupie społecznościowej wro-ngo: www.facebook.com/groups/551071315316875

Do zobaczenia!

Zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław | www.wroclaw.pl  i realizowane w partnerstwie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację na Rzecz Studiów Europejskich.

Skip to content