Kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!”

4 zdjęcia z atrybutami różnych niepełnosprawnością: u góry: 1. na żółtym tle biała laska, 2. na turkusowym tle migające dłonie, u dołu 3. na pomarańczowym tle fragment układanki z puzzli, na którym widać twarz kobiety z zespołem Downa, 4. na niebieskim tle wózek inwalidzki. Obok napis: Niepełnosprawność. Niewidzialność? Niepełnosprawność to jedna z moich cech. Nie jedyna. Zauważ mnie i moje potrzeby.

O co chodzi?

Kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami ma za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców i mieszkanek Wrocławia na temat funkcjonowania, udogodnień oraz savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji miejskiej.
W ramach kampanii powstało i jeszcze powstanie szereg materiałów (plakaty, filmiki, wywiady, wystawa, itd.), których spójny przekaz zwiększa wiedzę oraz kładzie nacisk na zrozumienie potrzeby udogodnień, z jakich korzystają na co dzień osoby ze szczególnymi potrzebami. Poprzez wizualizację życiowych sytuacji chcemy edukować i budować obywatelskie społeczeństwo bez barier.

 

Kto za tym stoi?

Pomysł kampanii jest efektem spotkań wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej oraz usług. Grupa branżowa powstała w listopadzie 2018r, tworzy ją ponad 30 wrocławskich organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i grono ekspertów z obszaru szeroko rozumianej niepełnosprawności i dostępności.

logo Wrocławskiej Grupy Branżowej do spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności przestrzeni publicznej i usług

W imieniu grupy branżowej, operatorami projektu są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Federacja Kibiców Niepełnosprawnych.

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS Wrocław www.mops.wroclaw.pl i zlecone przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl

Cztery logotypy; od lewej PFRON, Wrocław bez barier, MOPS we Wrocławiu, Wrocław - Miasto Spotkań - Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia. Poniżej informacja: Zadanie jest współfinansowane jest ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS Wrocław

Po co?

Celem naszego działania jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów komunikacji miejskiej) oraz udogodnień dla osób z niepełnosprawnością wprowadzanych w przestrzeni publicznej (np. środkach transportu, na parkingach, w obiektach kultury, urzędach, szkołach, uczelniach, na przystankach i w biurach).

Mamy nadzieję, że dzięki naszej kampanii wzrośnie np. poziomu akceptacji i zrozumienia pasażerów wobec udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami stosowanych w pojazdach miejskiej komunikacji publicznej.

 

Zależy nam na tym, aby Wrocławianie i Wrocławianki poznali oraz utrwalili podstawowe zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu stworzymy warunki sprzyjające większej aktywności społecznej, politycznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Kampania to między innymi:

 • Filmy prezentujące mieszkańców i mieszkanki Wrocławia, które jednocześnie są osobami z niepełnosprawnościami.
  (Andrey – osoba niewidoma, Patrycja – osoba niesłysząca, Tomek – poruszający się na wózku, Anna – z niepełnosprawnością intelektualną)

Film tłumaczony na Polski Język Migowy

Film z napisami

 

 • Plakaty, na których widoczne są wyłącznie atrybuty i symbole niepełnosprawności (wzrokowej, słuchowej, ruchowej i intelektualnej), przez które często postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami,

 

 • 12 filmowych wywiadów i infografik, na których prezentujemy dobre praktyki i podstawowe zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

 

 • Wystawa, która zostanie zorganizowana i zaprezentowana w przestrzeni Wrocławia w listopadzie 2021r. i będzie podsumowaniem całej naszej kampanii; więcej informacji o wystawie wkrótce.
 • Edukacja, przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami będą w placówkach edukacyjnych prowadzić spotkania z dziećmi i młodzieżą, aby oswoić uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i uwrażliwić ich na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Organizacje i instytucje tworzące wrocławską Grupę Branżową do spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności:

 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Aktywizacja
 • Fundacja Estyma
 • Fundacja Eudajmonia
 • Fundacja Fonis
 • Fundacja Imago
 • Fundacja Katarynka
 • Fundacja Lepsze dni
 • Fundacja Manufaktura Inicjatyw
 • Fundacja Polska Bez Barier
 • Fundacja Potrafię pomóc
 • Fundacja Promyk Słońca
 • Fundacja Sensor
 • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
 • Fundacja Znacznie Więcej
 • Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 • Klub Kibiców Niepełnosprawnych
 • Federacja Kibiców Niepełnosprawnych
 • Fundacja Niepełnosprawni Stabłowice i Przyjaciele
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Stowarzyszenie Ostoja
 • Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
 • Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja
 • Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Biuro „Wrocław bez barier”
 • Społeczny Doradca Prezydenta miasta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami
 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 • Społeczna Wrocławska Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Terenowy Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • Koordynatorka Dostępności w Urzędzie Miasta Wrocław

Uczestnikami spotkań grupy są również przedstawiciele:

 • Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
 • Oficer pieszy z Biura Zrównoważonej Mobilności
Skip to content