Diagnoza e-wolontariatu i platformy TuDu.org.pl

Zarówno w Polsce, jak i na świecie brakuje badań i analiz dotyczących idei e-wolontariatu. Jednocześnie jest to forma zaangażowania społecznego, która przeżywa swój rozkwit
w wyniku pandemii COVID-19. Wolontariat zdalny wymaga zarazem odpowiedniej wiedzy, narzędzi i kompetencji – błędnie jest niekiedy uważany za „łatwiejszą”,
„bezproblemową” formę wolontariatu. Daje jednak wiele możliwości działania i często pozwala na włączenie nowych grup społecznych w pracę na rzecz innych.

Cel przeprowadzonej diagnozy był dwojaki: z jednej strony dążenie do poszerzenia wiedzy nt. postaw, potrzeb, opinii i motywacji związanych z e-wolontariatem wśród instytucji
i wolontariuszy; z drugiej zaś – dzięki odpowiedziom użytkowników TuDu  dostosowanie aktywności i funkcjonalności na platformie TuDu.org.pl i blogu E-wolontariat.pl do
potrzeb odbiorców.

DIAGNOZA – PLIK pdf

Skip to content