Rezultaty w projektach edukacyjnych – poradnik.

Rezultaty w projektach edukacyjnych – poradnik.

Obowiązkiem każdego kierownika projektu jest takie jego zorganizowanie, żeby szanse na osiągnięcie celów były jak największe. Dlatego czasami zarządzanie projektem utożsamiane jest z zarządzaniem ryzykiem (nie jest to do końca poprawne, ale dobrze pokazuje taki sposób...
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych

Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych

W funkcjonowaniu systemu edukacji znaczącą rolę odgrywa kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, które powszechnie uznaje się za kluczowe w rozwoju osobistym (zarówno prywatnym, jak i zawodowym) każdego człowieka oraz rozwoju społeczno-gospodarczym. Ma to...
Skip to content