DO GÓRY

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

STRATEGIA
ROZWOJU
WSPÓŁPRACY
MIASTA WROCŁAWIA
Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
NA LATA 2018-2022

W dniu 15 lutego 2018r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę "Strategii rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2022". Nad treścią dokumentu pracowała Koalicja na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z NGO, czyli przedstawiciele wrocławskich organizacji oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.

Wrocławskie organizacje wspólnie zdecydowały się na realizację działań zapisanych w Strategii. Koalicja zorganizowała otwarte spotkania dla wrocławskich NGO, na które zapraszano podczas 2.Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, szukając potencjalnych realizatorów postanowień Strategii. W toku spotkań udało się zaprosić dwie organizacje spoza Koalicji i opracować koncepcję wdrażania Strategii.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:
1) wrocławskie organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) przedstawiciele administracji samorządowej (Urzędu Miasta Wrocław, przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego),
3) przedstawiciele ciał konsultacyjno-doradczych we Wrocławiu, a przede wszystkim - przedstawiciele Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Sukces wdrażania Strategii na każdym etapie i w każdym aspekcie uzależniony jest od ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, a także z jednostkami podległymi.

Realizatorom zależy na tym, aby zwiększać liczbę organizacji, które będą angażowały się w działania zaplanowane w Strategii. „Chcemy, aby wrocławskie NGO były świadomymi swojej roli uczestnikami tworzonych sieci współpracy pomiędzy NGO oraz NGO i Gminą Wrocław, aby realizując swoje działania widziały ich szerszy kontekst w skali osiedla czy miasta.”

LISTA DOKUMENTÓW DO POBRANIA

STRATEGIA - WPROWADZENIE
STRATEGIA (PDF)
PODSUMOWANIE BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z MIASTEM WROCŁAW
CHARAKTERYSTYKA RELACJI ŚRODOWISKA NGO WE WROCŁAWIU
MAPA SIECI BADANYCH ORGANIZACJI
NGO BEZ BARIER, CZYLI JAK ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (TUTORIAL)